153. rocznica Powstania Styczniowego.

                 W dniu 22 stycznia 2016 r. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Sejneński współorganizował 153. Rocznicę Powstania Styczniowego. Uroczystości Sejneńskie rozpoczęły się Liturgią Mszy Świętej w Sejneńskiej Bazylice o godz. 17.30, którą celebrował ks. Grzegorz Kunko. W czasie homilii ks. Grzegorz powiedział, że  Powstanie przegrało, jednak umocniło w ludziach patriotyzm i zjednoczyło ich. Swój patriotyzm ukazali też sejnianie, uczestnicząc w przemarszu i oddając hołd poległym w powstaniu.  Po Mszy Świętej licznie zgromadzeni mieszkańcy Sejn zgromadzili się przy bazylice w orszaku. Uczestnicy obchodów podczas przemarszu pod Krzyż Powstania Styczniowego składały znicze w miejscach pamięci na terenie miasta tj. Pomnik Katastrofy Smoleńskiej, Tablica Pamiątkowa w miejscu rozstrzelania 10 mieszkańców wsi Rygol w 1940 r., Tablica Pamiątkowa na ścianie głównej Urzędu Miasta dedykowana Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu – pierwszemu Honorowemu Obywatelowi Miasta Sejny, Pomnik Powstańców Sejneńskich i Krzyż Powstańców Styczniowych.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                                                                    J.W.
Emilii Gryguć