12. rocznica Katastrofy Smoleńskiej.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.

 

 

            W dniu 10 kwietnia 2022 r. w Sejnach z zachowaniem zasad sanitarnych odbyły się uroczystości 12. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Ze względu na fakt iż była to Niedziela Palmowa na początku mszy odbyła się uroczystość poświęcenia palm, które wierni przynieśli na mszę, a następnie odbyła się msza w intencji 96 ofiar Katastrofy Smoleńskiej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim, którą prowadził Ks. Zbigniew Bzdak, Ks. Edward Sadkowski i Ks. Dariusz Stańczyk. Po mszy uczestnicy przeszli pod Pomnik Katastrofy Smoleńskiej. Na początku został odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, a następnie Ks. Dariusz Stańczyk przybliżył te tragiczne chwile ze Smoleńska, gdyż 12 lat temu był naocznym świadkiem wydarzeń w Mauzoleum Katyńskim. Były to bardzo mocne i wzruszające słowa Ks. Dariusza. Następnie zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze. W uroczystościach udział brali między innymi delegacje z Placówki Straży Granicznej w Sejnach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach, Komendy Powiatowej Policji w Sejnach, Izby Celno-Skarbowej w Suwałkach, i mieszkańcy Sejn. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej jako współorganizator uroczystości wystawił poczet sztandarowy w składzie: płk Zw. Ireneusz Zdancewicz, mjr Zw. Jerzy Bykas i por. Zw. Andrzej Czakis. Ponadto Związek Piłsudczyków RP Okręg Ziemi Sejneńskiej reprezentowany był przez kilkunastu członków naszego Okręgu. Na zakończenie obchodów zostało wykonane zbiorowe zdjęcie. W tym miejscu należy serdecznie podziękować kpt. Zw. Andrzejowi Pankiewiczowi i szer. Zw. Szymonowi Gałażyn, którzy dokumentują uroczystości i ich nie widać, ale to dzięki ich pracy możemy oglądać nasze wystąpienia i tak było w dniu dzisiejszym.

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                            JW
kpt. Zw. Andrzejowi Pankiewiczowi
i szer. Zw. Szymonowi Gałażyn