Wizyta u Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego.

 

              W dniu 9 grudnia 2022 roku członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ziemi Sejneńskiej w składzie płk Zw. Jarosław Wojciechowicz i ppłk Zw. Stanisław Jastrzębski brali udział w spotkaniu z Panem Arturem Kosickim Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Panem Pawłem Wnukowskim Radnym Sejmiku Podlaskiego.  W czasie spotkania Prezes ZP RP Okręg Ziemi Sejneńskiej podziękował za dotychczasową współpracę i wspieranie przedsięwzięć organizowanych na Sejneńszczyźnie. Omówiono owocną dotychczasową współpracę oraz poruszono zagadnienia związane z planami naszego stowarzyszenia na najbliższy okres. Pan Marszałek podziękował nam za podtrzymywanie patriotyzmu na Sejneńszczyźnie, szczególnie wśród młodego pokolenia. W czasie spotkania zostały wręczone okolicznościowe Medale  10-lecia Grupy Rekonstrukcji Historycznej 24 Baonu Korpusu Ochrony pogranicza „Sejny” za kultywowanie tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza oraz podtrzymywanie patriotyzmu na Sejneńszczyźnie. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i rzeczowej atmosferze.  

Zdjęcia dzięki uprzejmości                                                                                                                                                                                             JW
płk Zw. Jarosława Wojciechowicza